Saleor logo
banner

FW 2.0.0 - WIFI, MODBUS a mnoho dalšího!

Ačkoliv se může zdát, že vývoj EasyTermu zpomalil, vězte, že nic nemůže být dále od pravdy! Předchozí měsíce se usilovně pracovalo na několika novinkách zároveň. Ačkoliv se nový FW release původně plánoval "označkovat" jako 1.4.0, novinek je tolik, že prostě nenavýšení "major" verze na číslo 2 by bylo hříchem!

Čeho jste se dočkali? Velmi zkráceně ve dvou pojmech: WIFI, MODBUS.

Detailněji níže - snad spadne brada :-)

WIFI - remote control, HTTP, MQTT

S využitím nového Wi-Fi adaptéru EasyTerm nově disponuje možnostmi bezdrátové komunikace a několika technologiemi značně rozšiřující možnosti jeho použití. První důležitá schopnost je ovládání a monitorování EasyTermu skrze internet - budeme tomu říkat tzv. "remote control". Pod pokličkou využívá technologii MQTT a není tedy problém komunikovat s EasyTermem zjednodušeně "odkudkoliv" (typicky například pokud se nachází za tzv. NATem s neveřejnou IP). Díky tomu lze již EasyTerm komfortně používat pro automatizace v prostředích jako například Node-RED či Home Assistant. Není totiž nadále nutné zasílat příkazy skrze COM port a mít tedy trvale zapnutý počítač - postačí využít MQTT integrací v mnoha automatizačních systémech a pouze nastavit topic pro příkazy a topic pro odpovědi. Jednoduchým příkazem nastavíte obojí i v EasyTermu a můžete komunikovat!

Vzhledem k flexibilním možnostem EasyTermu jakožto HMI terminálu by však byla škoda tímto skončit. Dalším milníkem je totiž i přidání příkazů pro provádění HTTP požadavků (GET, POST) a základních MQTT operací (subscribe, publish) i mimo zmíněný "remote-control". Velmi snadno a intuitivně lze tedy například periodicky získávat data např. skrze GET operace či skrze MQTT a vizualizovat je prostřednictvím widgetů formulářů či grafů. Obdobně lze využít stávajících HMI widgetů pro zasílání dat s parametrizovatelným obsahem skrze zmíněné HTTP či MQTT operace. Stačí nastavit akce tlačítek či sliderů na zmíněné příkazy a data poté zasílat do různorodých zařízení či serverů.

Takto lze v zásadě ovládat a monitorovat mnohá IOT zařízení. Dále lze vzhledem k přítomnosti vysoce konfigurovatelných rozhraní připojit téměř jakýkoliv sensor a využít EasyTerm například jako prostředek pro měření kvality ovzduší, sledování/řízení různých procesů a mnoho dalšího.

Mrkněte na následující video v rychlosti demonstrující zmiňované novinky.

MODBUS RTU - řízení a monitorování průmyslových vychytávek

Kompatibilita s průmyslovými standardy by neměla zůstávat stranou a proto přidání podpory pro MODBUS RTU byla nevyhnutelným milníkem. Tato novinka umožňuje EasyTermu (z pozice mastera) bezproblémově spolupracovat s ostatními systémy a zařízeními, které využívají protokol MODBUS RTU.

Nutné je pouze obstarat levný převodník sběrnice UART<->RS-485 a můžete ovládat či monitorovat různorodá průmyslová zařízení. Toho lze dosáhnout přes nové MODBUS příkazy či samozřejmě napojením těchto příkazů na stávající HMI widgety. Aneb proč si takhle nevytvořit "dashboard" pro nějakou průmyslovou mašinku?

Jsou podporovány tyto operace:

  • Čtení/zápis holding registrů
  • Čtení/zápis cívek
  • Čtení stavových registrů
  • Čtení input registrů

Vylepšení designu

Stávající z boku "průhledný" design mohl vzbuzovat smíšené pocity. Proto nové EasyTermy odesíláme s rámečkem. A že mu to sekne!

ActionOnParse

Nový příkaz provádějící následující:

  1. Dle konfigurace ParseMask parametru extrahuje části (substringy) z přijatých zpráv či z EasyTerm odpovědí
  2. Pokud došlo k extrakci (zpráva či odpověď svým obsahem odpovídá nastavené ParseMask), je vykonána akce. Akce může obsahovat "%s" značku a extrahovaná část je pak dosazena namísto této značky. Ideální například pro automatické odesílání hodnot vyčtených přes komunikační interface - tedy extrakce hodnoty z odpovědi a provedení akce například MqqtPublish s tímto obsahem.

Dosavadní vlastníci nepřijdou zkrátka!

Aby stávající majitele nemrzel fakt, že v době zakoupení byl EasyTerm zasílán bez WIFI adaptéru či onoho rámečku, není třeba zoufat! Napište na sales@7-tech.net a WIFI modul či rámeček obdržíte zdarma jako poděkování za podporu v počátcích EasyTermu.

Více informací ohledně nových příkazů a schopností EasyTermu naleznete v manuálu na stránce s materiály.

footerInformationGraphics

Informace

    footerLinksGraphics

    Odkazy